Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Taiwan Smart Machinery | July 19, 2018

Scroll to top

Top

No Comments

Đài Loan đầu tư 2,29 tỷ USD cho thiết bị thông minh

Đài Loan đầu tư 2,29 tỷ USD cho thiết bị thông minh

Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Shen Jong-chin vừa công bố kế hoạch chuyển đổi thành phố Đài Trung thành một trung tâm thiết bị thông minh trị giá 2,29 tỷ USD.

Ông Shen cắt nghĩa, ngành công nghiệp thiết bị thông minh bao gồm robot, IoT, dữ liệu lớn, công nghệ thông minh, cơ học chính xác và sản xuất thông minh. Theo kế hoạch, một khu công nghiệp thiết bị thông minh sẽ được xây dựng tại thành phố Đài Trung với diện tích hơn 30 ha cho 50 doanh nghiệp sản xuất.

Một biên bản ghi nhớ (MOU) đã được ký kết như một phần của kế hoạch này giữa Tổ chức phát triển công nghiệp hàng không vũ trụ (AIDC), Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan, Văn phòng Xúc tiến Thiết bị thông minh, Chính quyền thành phố Đài Trung, và Viện nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp.

Theo Biên bản ghi nhớ, AIDC sẽ điều hành các dự án thí điểm để đánh giá kết quả hợp tác trước khi tiến hành thương mại hóa. Sự hợp tác về hàng không vũ trụ giữa các công ty dự kiến ​​sẽ thu hút nhiều đơn đặt hàng quốc tế và tạo ra doanh thu đáng kể.

Tổng cộng có 28 trường đại học cũng đã thiết lập nên liên minh thiết bị thông minh để thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân tài mới.

Nguồn: Tin tức Đài Loan

Next Story

This is the most recent story.

Submit a Comment