Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Taiwan Smart Machinery | June 18, 2018

Scroll to top

Top

Về TAITRA

Về TAITRATaiwan External Trade Development Council

Hiệp hội phát triển ngoại thương Đài Loan (Taiwan External Trade Development Council) gọi tắt là TAITRA được thành lập vào năm 1970, là một tổ chức xúc tiến thương mại phi lợi nhuận hàng đầu tại Đài Loan với nhiệm vụ chính là thúc đẩy ngoại thương Đài Loan. Được đồng tài trợ bởi Chính phủ, các Hiệp hội ngành công nghiệp, và một số tổ chức thương mại, TAITRA hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế và đối phó với các thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt tại các thị trường nước ngoài.

Kể từ khi được thành lập đến nay, TAITRA đã phát triển một mạng lưới cung cấp thông tin và xúc tiến thương mại, tập hợp hơn 1200 chuyên gia làm việc tại trụ sở chính tại Đài Bắc; có 4 văn phòng được đặt tại: Tân Trúc, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng; và hơn 60 văn phòng đại diện trải rộng trên toàn thế giới.

Kết hợp với Tổ chức chính tại Đài Bắc,Trung Tâm Thương Mại Đài Loan (TTC) và Trung Tâm Thương Mại Thế giới Đài Bắc (TWTC), TAITRA tiếp tục nỗ lực đưa ra các chiến lược xúc tiến thương mại phù hợp để bắt kịp với sự thay đổi theo xu hướng quốc tế. Chức năng chính của TAITRA bao gồm Phát Triển Thị Trường, đưa ra các Chiến Lược Tiếp Thị, Dịch vụ Thông Tin Thương Mại, Triển Lãm, Tổ chức Hội Nghị, Giáo dục và Thương mại Đài Loan (dịch vụ Trung Tâm Thương Mại Điện Tử)

Các cơ hội lớn trong kinh doanh có thể được tìm thấy ở nền kinh tế năng động của Đài Loan. Vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng và nguồn vốn mạnh mẽ đã tạo cho Đài Loan một bàn đạp lý tưởng để mở rộng các hoạt động kinh doanh trên khắp châu Á và Thái Bình Dương. TAITRA, cùng với các chuyên gia thương mại dày dặn kinh nghiệm của mình sẵn sàng giúp đỡ bạn trong các hoạt động kinh doanh với Đài Loan.