Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Taiwan Smart Machinery | June 18, 2018

Scroll to top

Top

Về CSD

Về CSD

Lời nói đầu

Trong thập kỷ 80, kinh tế Đài Loan đã nhanh chóng chuyển hướng sang công nghệ cao. Đây là thời kỳ của tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong thời đại toàn cầu hóa mạnh mẽ, một doanh nghiệp đơn lẻ không thể ứng phó được với sự ảnh hưởng của cạnh tranh toàn cầu. Bởi vậy, hiệp đồng hợp lực chính là chìa khóa cho sự thành công trong việc nâng cao sức cạnh tranh của toàn bộ ngành nghề. Trung tâm Phát triển Hiệp lực Doanh nghiệp (CSD) cung cấp tư vấn về hệ thống hiệp lực cho các doanh nghiệp thuộc các phân khúc thương nguồn, trung nguồn và hạ nguồn trong lĩnh vực ngành nghề nội địa. Thông qua hoạt động này, CSD không chỉ cải thiện sự hợp tác ngành nghề, mà còn đưa kinh tế Đài Loan lên một mức tăng trưởng cao hơn.

Giới thiệu

CSD là một tổ chức phi lợi nhuận, với nhiệm vụ khuyến khích hợp tác công nghiệp và phát triển hệ thống sức mạnh hiệp lực tổng hợp. Đam mê, chuẩn xác, hiệp lực và ưu việt là giá trị cốt lõi của chúng tôi. CSD có hai sứ mệnh: Thứ nhất, trở thành trung tâm tập hợp của các ngành nghề; thứ hai, thực hiện các chính sách ngành nghề của chính phủ. Tầm nhìn của chúng tôi: CSD là một trong những tổ chức chiến lược trong việc hỗ trợ xúc tiến các chính sách của chính phủ và cung cấp các giải pháp tổng thể trong quản lý mạng lưới ngành nghề trong nước.