Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Taiwan Smart Machinery | August 17, 2018

Scroll to top

Top

About BOFT

Về BOFT

aboutBOFT

Giới thiệu

Đầu năm 1949, khi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đến Đài Loan, có nhiều lĩnh vực hành chính của Đài Loan đã bị coi nhẹ và thiếu thốn tài nguyên. Khi đó, mậu dịch Đài Loan được điều hành bởi Ban Tài chính thương mại thuộc Ủy ban Quản lý Sản xuất tỉnh Đài Loan, cùng Ban Giao dịch ngoại hối và Rà soát  thương mại.

Năm 1955, việc quản lý mậu dịch được chuyển sang cho chính quyền Trung ương, và Ủy ban Giao dịch ngoại hối và Rà soát thương mại (hay “Ủy ban Thương mại quốc tế") đã được thành lập trực thuộc Viện Hành chính; các nghiệp vụ của Ủy ban công tác thu chi ngoại tệ cũng do Ủy ban Thương mại quốc tế điều hành. Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế là ông Hsu, Po-yuan, người khi đó giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vào năm 1968 và 1969, Viện Hành chính đã căn cứ vào xu thế toàn cầu mới để tái tổ hợp Ủy ban Giao dịch ngoại hối và Rà soát thương mại, phân chia quyền hạn và hoạt động của Ủy Ban cho Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, và thành lập BOFT thuộc Bộ Sự vụ kinh tế, nhằm quản lý mậu dịch hàng hóa thương mại thông thường.

BOFT đã được chính thức thành lập vào ngày 1/1/1969. Trong 40 năm qua, BOFT đã trải qua nhiều lần điều chỉnh cơ cấu, nhằm ứng phó với sự biến đổi của môi trường thương mại và kinh tế quốc tế. Ví dụ, thành lập một văn phòng tại Cao Hùng vào tháng 7 năm 1978 để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp khu vực miền Nam Đài Loan.

BOFT sẽ tiếp tục củng cố các công tác sau: Tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán gia nhập WTO cũng như các hoạt động của APEC và OECD; tăng cường quan hệ song phương và các cuộc đàm phán FTA; thúc đẩy tự do hóa và tiện lợi hóa thương mại; và lựa chọn thị trường trọng điểm để giúp ngành công nghiệp tại Đài Loan mở rộng thị trường xuất khẩu. BOFT cũng sẽ xây dựng các biện pháp cụ thể để tạo động lực mới cho thương mại quốc tế của Đài Loan, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, và đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.